Blog.

Asset Management Business Consultancy ondersteunt bedrijven om competitief te blijven in een snel veranderende markt door risico’s en kansen te kennen en te beheersen en het vermogen te hebben hier op te anticiperen. Zij doen dit door het leveren van kennis en kunde en door het initiëren en faciliteren van samenwerking tussen bedrijven om van elkaar te leren en het leveren van software die deze visie ondersteunt.

Veranderend klimaat en watermanagement

 

Impact van aanslibbing

De veranderingen in het klimaat waarbij in korte tijd grote hoeveelheden neerslag vallen stellen ons voor nieuwe vraagstukken: “Zijn we in staat de grote watermassa’s in korte tijd af te voeren zonder dat we daarbij allerlei gevolgschade oplopen?” Welke risico’s lopen we met onze huidige infrastructuur en waar vraagt deze om aanpassing en/of assistentie?

De capaciteit van de afwatering is afhankelijk diverse factoren; Breedte en diepte, aantal, hoogteverschil en uitstroommogelijkheid.

Het aanslibben van de waterwegen heeft direct gevolg voor de afvoerfunctie. Zo zal de waterafvoer beperkt worden naarmate de aanslibbing toeneemt. Om dit risico van voldoende afvoer te managen maken we gebruik van modellen die voorspellen hoe en wanneer we ingrijpen om de afvoerfunctionaliteit te waarborgen. Naast het bekende baggeren zien we nu ook aanpassing van de waterwegen. Overloopgebieden geven de mogelijkheid overtollig water te bergen en recent zien we ook aanpassing van de vaarweg. Bij deze laatste ingreep wordt de capaciteit vergroot door verdieping en verbreding. Beheerst met risico’s omgaan geeft ons meer zekerheid in het veilig en gezond kunnen leven in ons Lage Land.