Over AMBC.

Asset Management Business Consultancy ondersteunt bedrijven om competitief te blijven in een snel veranderende markt door risico’s en kansen te kennen en te beheersen en het vermogen te hebben hier op te anticiperen. Zij doen dit door het leveren van kennis en kunde en door het initiëren en faciliteren van samenwerking tussen bedrijven om van elkaar te leren en het leveren van software die deze visie ondersteunt.

Visie

Asset Management Business Consultancy ondersteunt bedrijven om competitief te blijven in een snel veranderende markt.

  • door risico’s en kansen die specifiek zijn voor uw organisatie en de branche waarin u werkzaam bent te inventariseren en beheersbaar te maken
  • door het leveren van kennis en kunde op het gebied van assetmanagement (ISO 55.001), business process management (ISO 9001) en risicomanagement (ISO 31000)
  • door het initiëren en faciliteren van samenwerking tussen bedrijven om duurzaam van elkaar te leren
  • door het leveren van software die deze visie ondersteunt.
  • Met het vermogen om houding en gedrag van personeel, nodig voor veranderingen, te ondersteunen met training en begeleiding

Of we nu bij onze klanten in de infra, gemeenten en provincies of in de industrie bezig zijn; de gestructureerde integrale aanpak biedt helderheid en een gestructureerde aanpak om veranderingen en verbeteringen te realiseren.


- Marc Groote Woortmann, business consultant