Het lijkt zo eenvoudig, de vertaling van strategie naar operatie.

Daar komt toch meer bij kijken dan we ons vooraf realiseren.
En vaak is het niet zozeer de complexiteit maar het gebrek aan tijd dat ons afhoudt van progressie.

AMBC adviseert en implementeert business en asset management trajecten. Ondersteund door ultra moderne software tools leveren wij onze klanten een adequaat en pragmatisch advies en implementeren de processen en methodieken. Om het resultaat te maximaliseren besteden wij tijdens het gehele traject ook de nodige aandacht aan de mensen die het betreft.

Liever vandaag dan morgen!

Samen leggen wij de basis voor uw organisatie om competitief te blijven in een snel veranderende markt; door risico’s en kansen te kennen en te beheersen en het vermogen te hebben hierop te anticiperen.
Zo georganiseerd dat verrassingen tot het verleden behoren.

Hoe?

Met behulp van onze toegespitste scans brengen wij snel uw huidige situatie in beeld. Daarna adviseren we hoe we op de meest effectieve manier hoe de nieuwe gewenste positie bereiken. Alles conform de bekende ISO en NEN normen. Op basis van een goede risico-inventarisatie leggen we de verschillende risico’s vast die het hoofdproces kunnen verstoren. Vervolgens selecteren we gepaste maatregelen om te grote risico’s te reduceren.

Producten

Risicoanalyses uitvoeren (Business, Producten, Assets, Processen)
Gap analyses; opstellen van verbeterplannen; implementatie en continue verbeteren
Certificering verzorgen(ISO 9001 en ISO 55.000)
Verbetering samenwerking binnen bedrijven en met andere bedrijven
Opleidingen op het gebied van Asset Management(op maat)
Begeleiding en training op het gebied van houding en gedrag i.s.m. CCCM